Kroner

Hvis du har en knækket eller meget slidt tand, som det ikke længere er forsvarligt eller muligt at reparere med en fyldning, så den kan holde, er det nødvendigt med en krone. I andre tilfælde kan en krone være den eneste måde du kan få et pænt og holdbart resultat på, fx når tanden er misfarvet eller misdannet.

En krone er en restaurering der omslutter og styrker den resterende del af den destruerede tand og giver tanden mere holdbarhed. I klinikken laver vi både porcelæns- og plastkroner. Plastkroner er ikke lige så stærk som porcelænskroner men de er væsentlig billigere.

Nu om dage er der udviklet forskellige stærke porcelænstyper og derfor er det primært porcelænskroner der anvendes både til kindtænder og fortænder. Hvor tænderne er synlige prioriteres kosmetiske hensyn højt, derfor kan kroner på fortænder fremstilles udelukkende på kosmetiske indikationer, hvis tænderne ikke længere er pæne.
Med en kindtandskrone genetableres tyggefunktionen, og risikoen for at tanden flækker og må trækkes ud minimeres. Rodbehandlede tænder har en forøget risiko for at knække eller flække i forhold til ikke rodbehandlede tænder.

Hos os tilbyder vi porcelænskroner i højeste kvalitet og derover yder vi 5 års materialegaranti på alle kroner og broer.

Broer

Hvis der mangler en tand eller flere tænder, vil det ofte være muligt at lave en bro, hvor den bygges og hæftes på dine nabotænder og fungerer dermed som et fast mellemled. Broen sættes på de præparerede tænder og danner dermed en sammenkædning og lukker mellemrummet fra den manglende tand. Dermed kan man opnå et flot og naturligt udseende, samt bevare samme tyggefunktion som med de naturlige tænder.

Hos os fremstiller vi broer i højeste kvalitet og derover yder vi 5 års materialegaranti på alle kroner og broer.

Implantater

Hvis nabotænderne til en manglende tand er intakte, vil et implantat ofte være et godt alternativ til en bro. Dette forudsætter dog, at der er god og kraftig knogle at placere implantatet i.
Et implantat er en titaniumskrue, der indsættes i knoglen i stedet for en tand. Når skruen er vokset fast i knoglen, kan den forsynes med en krone med samme facon som en naturlig tand.

Vi tilbyder også mini implantater der understøtter og fastgøre helproteser.

Kirurgi

Vi tilbyder forskellige typer af tand- og kæbeoperationer, herunder fjernelse af tænder, rodspidsoperationer, tandkødsoperationer og indsættelse af implantater.
Der gives altid grundig information til patienterne før og efter behandlinger.

Proteser

Hvis du mangler nogle tænder, kan det lade sig gøre at erstatte dem ved hjælp af en delprotese.
Delprotesen, som er aftagelig, placeres på de resterende tænder ved hjælp af bøjler. Nogle af bøjlerne placeres på tændernes tyggeflader, så dine egne tænder kan bære en del af tyggetrykket. Den stærkeste udformning er med et støbt stel til at forbinde de to sider.

Hvis du mangler alle tænderne, er det nødvendigt at erstatte dem med en helprotese.
En helprotese kan komme til at sidde bedre fast, hvis det er muligt at indsætte mini implantater i kæbeknoglen.

Hos os fremstiller vi proteser i højeste kvalitet og har mange års erfaring indenfor området. Dermed kan vi sikre vores patienter den bedst mulige behandling.

Bidfunktion

Bidfunktion er en samlet betegnelse for de funktioner, som tyggemuskler, kæbeled og tænder under præcis styring af nervesystemet varetager under tygning, synkning, tale og kæbeholdning.
Problemer med bidfunktionen viser sig ofte ved uforklarlig hovedpine, smerter eller ubehag fra tyggemuskler, kæbeled, ryg, nakke, skuldre eller slid på tænderne. Symptomerne optræder i forskellige kombinationer og med varierende smerteintensitet.

Det ses ofte at tænderne slides kraftigt helt uden symptomer. Hvis problemerne vurderes til at være af bidfunktionel karakter, kan der startes en behandling bestående af fremstilling af en bidskinne, eventuelt suppleret med smertestillende medicin, tyggetræning, gabeøvelser og varmebehandling. Behandlingen har normalt en god effekt med god smertelindring.

Det skal bemærkes, at behov for justering af synet, stress eller dårlige arbejdsstillinger, specielt ved computerarbejde, kan give symptomer der ligner bidfunktions betingede symptomer.
I knap en fjerdedel af tilfældene vil behandlingen skulle følges op med mere omfattende foranstaltninger i form af varige ændringer af biddet for at undgå tilbagefald, eksempelvis ved hjælp af tandfyldninger, kroner, proteser, slibninger og tandregulering. Kirurgiske indgreb i kæbeleddet er der kun behov for i få tilfælde.

Hos os har vi stor erfaring med undersøgelse, diagnosticering og behandling af problemer med bidfunktion. Dermed kan vi sikre vores patienter den bedst mulige behandling.

Rodbehandling

En rodbehandling foretages når tandens nerve er beskadiget, blotlagt eller død. Når man rodbehandler en tand, fjerner man tandens beskadigede nerve, samt bakterier der sidder i rodkanalerne. Rodbehandlingen foretages for at bevare tanden, stabilisere den og forebygge yderligere smerter samt tandproblemer.

Årsagerne til rodbehandlingen kan bl.a. være rodbetændelse, rodspidsbetændelse, fyldninger der ligger for tæt på nerven, tandskader og ekstremt slidte tænder. Når rodbehandlingen er færdig, vil symptomer og infektioner normalt forsvinde, og tanden kan bevares. Det vil ofte være nødvendigt, med tiden at sætte en krone på en rodbehandlet tand, idet tanden er mere skrøbelig og lettere kan knække, hvorfor der er behov for beskyttelse af den tilbageværende del af tanden.
Hos os udfører vi omhyggelige og smertefrie rodbehandlinger, ved brug af de nyeste teknikker og materialer.

Caries

Huller i tænderne kan forebygges ved grundig fjernelse af de naturlige bakteriebelægninger (plak), som altid vil dannes på tænderne. Hvis disse belægninger ikke fjernes dagligt, vil de omdanne sukker i maden til den syre, der lokalt opløser tænderne. Dette medfører hul i tandens overflade og giver adgang til tandens indre, hvorefter det ikke længere er muligt at rengøre området i tanden tilstrækkeligt.
Herefter vil hullet blive dybere og dybere med varierende grader af symptomer, og i yderste konsekvens varige skader i tandens nerve.

Hos os fokuserer vi på at informere vore patienter om forebyggelse og god mundhygiejne. I samarbejdet mellem tandlæger og tandplejere gør vi en stor indsats for at vores patienter har sunde og stærke tænder.

Parodontose

Parodontose er en bakteriebetinget betændelses sygdom, som ødelægger det væv, som tanden sidder fast i. Parodontose er en meget lumsk sygdom, som kan komme pludseligt eller gradvist og kan føre til at tanden mistes, hvis den ikke behandles. Symptomer i form af hævelse, løsning og smerter kommer oftest først i slutningen af sygdomsforløbet, og da kan det være for sent at forsøge at redde tanden.

Mange rammes af parodontose, oftest i 30-40 års alderen. Dispositionen for parodontose kan være arvelig. Rygere, diabetespatienter og patienter med dårlig mundhygiejne har ligeledes større risiko for at udvikle parodontose.
Lidelsen starter som en betændelsestilstand der viser sig som blødning fra tandkødet. Stoppes betændelsen ikke, breder den sig til den omgivende knogle, som nedbrydes. Ubehandlet vil tænderne til sidst blive løse og falde ud. Oftest mærker man ikke noget til sygdommen, før tandkødet hæver og bliver ømt eller tænderne bliver løse.

Ved de almindelige tandeftersyn kontrollerer vi tandsættet og tandkødet for sygdomme, og dermed også parodontose, da sygdommen, såfremt den opdages i tide, kan behandles og komme under kontrol. Hvis tandkødslommerne som følge af betændelse bliver dybere, vil der være behov for en almen eller udvidet parodontalbehandling, afhængig af lommernes dybde. Her laver vi som tandlæger og tandplejere en nøje klarlægning af lommernes dybde og placering samt tager ekstra billeder, således at vi løbende kan følge en positiv eller negativ udviklingen af parodontosen, og iværksætte den nødvendige behandling. Parodontosepatienter bør komme til hyppige regelmæssig kontroller hos tandplejeteamet, hvor både tandplejer og tandlæge indgår som aktiv støtte til patienternes hjemmetandpleje.
Parodontosebehandlingen består i at tandlægen eller tandplejeren foretager en komplet fjernelse af tandsten og bakteriebelægninger, også i de dybe tandkødslommer. I sjældne tilfælde kan det desuden være nødvendigt med en operation af tandkødet, hvorved tandkødslommerne bliver reduceret i dybden og dermed bliver lettere at holde rene og fri for bakterier.

Generelt instruerer vi i god mund- og kosthygiejne, men i tilfælde af at der er parodontose, vil der være behov for en mere intensiv instruktion i, hvordan bakteriebelægningerne på tænderne fjernes, da den daglige, grundige hjemmehygiejne er afgørende for at behandlingen bliver effektiv.

Forebyggelse

Forebyggelse som hos os i daglig tale kaldes Profylakse, er altid en naturlig del af vores undersøgelse. Det betyder, at vi som grundregel også vurderer og snakker om, hvilke tiltag patienterne selv skal foretage for at forebygge skader i tandsættet og dets omgivelser på længere sigt.
De hyppigst forekommende skader, som vi gør vores patienter opmærksomme på fremgår af nedenstående:

Caries

Huller i tænderne kan forebygges ved grundig fjernelse af de naturlige bakteriebelægninger (plak), som altid vil dannes på tænderne. Hvis disse belægninger ikke fjernes dagligt, vil de omdanne sukker i føden til den syre, der lokalt opløser tandsubstansen. Dette medfører hul i tandens overflade og giver adgang til tandens indre, hvorefter det ikke længere er muligt at rengøre området i tanden tilstrækkeligt. Herefter vil hullet blive dybere og dybere med varierende grader af symptomer, og i yderste konsekvens varige skader i tandens nerve.

Tandkødsbetændelse og parodontose

Også ved denne sygdom, er det bakteriebelægningerne der er årsagen.
Betændelse i tandkødet kan medføre dybere skader i form af parodontose, hvor knoglen omkring tænderne destrueres. Ømhed, blødning og eventuelt smerter fra tandkødet er de første tegn på betændelsen, og allerede her bør der sættes ind i form af fjernelse af bakteriebelægninger og tandsten. Under normale omstændigheder vil en tidlig indgriben i form af effektiv daglig fjernelse af belægningerne forhindre en udvikling med destruktion af knoglen.
Oftest er det rengøringen af tandmellemrummene der er det største problem, og her er det nødvendigt at anvende tandstikkere, mellemrumsbørster eller tandtråd, da tandbørsten aldrig vil kunne rengøre mellemrummene tilstrækkelig godt.

Syreskader

I modsætning til caries og parodontose, er syreskaderne / erosionerne ikke relateret til bakteriebelægningerne, men opstår som følge af en generel syrepåvirkning fra stoffer som vi spiser, drikker og indånder eller af påvirkning fra mavesyren.
Ved langvarig syrepåvirkning af tænderne, vil emaljen blive ætset væk, hvorefter tænderne ved det naturlige slid vil slides meget hurtigt, med forringet mulighed for holdbar genopbygning.
Den hyppigste årsag til syreskader er indtagelse af syreholdige drikke, som læskedrikke, juice, rødvin og hvidvin, men syrlige frugter spiller også en vigtig rolle.

Slid på tænderne

Det er normalt, at tænderne slides i årenes løb, dette kaldes funktionelt slid. Men undertiden optræder der et slid, der er mere udtalt end hvad man ville forvente i forhold til patientens alder.
Der er her tale om et slid ud over det sædvanlige, som vil kunne give problemer i form af afkortede tænder, følsomme tyggeflader, hyppige frakturer af fyldninger eller dele af tænderne, og risiko for hovedpine og/eller smerter i tyggemuskler og kæbeled.
Også ved denne lidelse er det vigtigt af gribe ind, idet genopbygning af tænderne kræver en vis mængde god kraftig tandsubstans.

Fyldninger

En fyldning laves som erstatning for en manglende del af tanden. Størrelse på fyldningen kan variere fra små fyldninger til større genskabelser i tandsættet.

Vi laver funktionelle og æstetisk pæne plastfyldninger i høj kvalitet. Vi går altid ud fra patientens behov og sørger for at finde den bedste løsning i den givne situation. Selv ved store genskabelser af tanden sørger vi altid for at resultatet ligner den oprindelige tand. Vi bruger også plastfyldninger til bidfunktionsbehandling i form af bidhævning.

Som hovedregel laver vi i klinikken plastfyldninger frem for amalgam(sølvfyldninger), hvilket Sundhedsstyrelsen pålagde de danske tandlæger pr. 1. oktober 2008. Sølvamalgam laves dog på specielle indikationer.

Tandregulering

Tandregulering kan være en nødvendighed til at korrigere tandstillingsfejl der giver gener for patienten. Dette kan både være kosmetiske og/eller funktionelle gener.
Ved kosmetiske gener som f.eks. overlapninger mellem tænderne og deraf følgende misfarvninger, huller eller mellemrum mellem tænderne, kan en tandregulering ofte være løsningen.
Ved funktionelle gener oplever man problemer med at tygge sammen på grund af de skæve tænder og muligvis problemer med den daglige tandbørstning og anvendelse af tandtråd.

Hos os har vi flere løsningsmuligheder indenfor tandregulering alt efter patientens behov.

Kroner

Hvis du har en knækket eller meget slidt tand, som det ikke længere er forsvarligt eller muligt at reparere med en fyldning, så den kan holde, er det nødvendigt med en krone. I andre tilfælde kan en krone være den eneste måde du kan få et pænt og holdbart resultat på, fx når tanden er misfarvet eller misdannet.

En krone er en restaurering der omslutter og styrker den resterende del af den destruerede tand og giver tanden mere holdbarhed. I klinikken laver vi både porcelæns- og plastkroner. Plastkroner er ikke lige så stærk som porcelænskroner men de er væsentlig billigere.

Nu om dage er der udviklet forskellige stærke porcelænstyper og derfor er det primært porcelænskroner der anvendes både til kindtænder og fortænder. Hvor tænderne er synlige prioriteres kosmetiske hensyn højt, derfor kan kroner på fortænder fremstilles udelukkende på kosmetiske indikationer, hvis tænderne ikke længere er pæne.
Med en kindtandskrone genetableres tyggefunktionen, og risikoen for at tanden flækker og må trækkes ud minimeres. Rodbehandlede tænder har en forøget risiko for at knække eller flække i forhold til ikke rodbehandlede tænder.

Hos os tilbyder vi porcelænskroner i højeste kvalitet og derover yder vi 5 års materialegaranti på alle kroner og broer.